Quins

Mycie przemysłowe i przygotowanie powierzchni

Mycie przemysłowe i przygotowanie powierzchni to technologie, które zwykle są niezbędnym etapem składowym w bardziej złożonych procesach jak lakierowanie, metalizacja elementów metalowych lub z tworzywa sztucznego, a także w innych sytuacjach, gdzie konieczne jest odtłuszczenie elementu.

Nasze urządzenia przeznaczone są głównie do produkcji nieseryjnej – obróbki elementów o zróżnicowanych kształtach i gabarytach wykonywanych jednostkowo lub w niewielkich seriach.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • lakierni usługowych,
 • warsztatów,
 • producentów konstrukcji stalowych, elementów wielkogabarytowych itp

Możemy zaproponować myjnie komorowe z agregatem do mycia pod wysokim ciśnieniem obsługiwanym przez operatora lub myjnie automatyczne, ale również małe wanny do mycia zanurzeniowego.

MYJNIE KOMOROWE

Myjnie komorowe zawsze są projektowane indywidualnie odpowiednio do potrzeb użytkownika. Mycie odbywa się za pomocą natryskowego wysokociśnieniowego agregatu obsługiwanego przez operatora.

Myjnie komorowe mogą być przystosowane do dodatkowych operacji, takich jak:

 • odtłuszczanie,
 • fosforanowanie,
 • płukanie.

Największe wymiary przestrzeni roboczej to 10 x 5 x 4 m (dł. x szer. x wys.). Komora może być wyposażona w jedną bramę lub wykonana jako przejezdna (z dwiema bramami). Elementy są transportowane na wózku lub na podajniku zawieszkowym.

Standardowe wyposażenie:

 • oświetlenie,
 • wentylacja,
 • agregat wysokociśnieniowy,
 • system recyrkulacji kąpieli myjącej,
 • oczyszczalnia ścieków.

Dzięki systemowi recyrkulacji kąpieli myjącej zmniejsza się zużycie preparatów chemicznych oraz ilość powstających ścieków, co w konsekwencji prowadzi do znacznych oszczędności podczas eksploatacji.

Wannowe linie zanurzeniowe

Wannowe linie zanurzeniowe znajdują zastosowanie przede wszystkim do przygotowania powierzchni dużych ilości drobnych elementów, ale również w procesach metalizacji galwanicznej.

Istotnym czynnikiem jest właściwy dobór materiału wanien do procesu, który będzie w nich przebiegał, a w tym pomaga nam nasze wieloletnie doświadczenie. Najczęściej stosowany jest polipropylen, polietylen, PCW i PVDF.

Wanny mogą być wyposażone w:

 • grzałki,
 • mieszadła i zestawy dysz powietrznych,
 • czujniki poziomu.

Automatyczna myjnia komorowa

Przy seryjnej produkcji wielkogabarytowych elementów o niezmiennym kształcie i wymiarach można zastosować wysokociśnieniową automatyczną myjnię komorową. Cały proces składający się z  kilku operacji np. odtłuszczanie, fosforanowanie lub trawienie i płukanie będzie przebiegał automatycznie.

W skład zestawu wchodzą:

 • odpowiednio wyposażona komora robocza,
 • zbiorniki na poszczególne kąpiele,
 • system automatycznego uzupełniania zbiorników,
 • oczyszczalnia ścieków.

System sterujący pozwala na zaprogramowanie kilku programów składających się z wybranych operacji o zadanym czasie. Wymiary komory są dostosowane do elementów podlegających obróbce.

Kontakt s nami