Quins

Instalacja systemu mikrofiltracji dla KLEMAT

Zadanie

Klient, który posiada urządzenia do cięcia strumieniem wody przedstawił nam zadanie uzdatnienia wody wodociągowej, która jest mocno zanieczyszczona cząsteczkami nierozpuszczalnych substancji.

Zaproponowane rozwiązanie

Woda w urządzeniu pracuje pod tak wysokim ciśnieniem, że nawet drobne zanieczyszczenia prowadzą do bardzo szybkiego zużycia nie tylko elementów pomp wysokociśnieniowych, ale również dysz tnących. W tym przypadku zastosowanie filtrów piaskowych lub dokładnych patronowych filtrów mechanicznych byłoby nieskuteczne.

Rozwiązaniem było zainstalowanie systemu mikrofiltracji na dopływie wody do urządzenia.

Zalety rozwiązania dla użytkownika

Woda po przejściu przez system mikrofiltracji została całkowicie oczyszczona z cząsteczek nierozpuszczalnych substancji, co czterokrotnie przedłużyło żywotność elementów, a dodatkowo został skrócony czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji do celów serwisowych.

Dostawa instalacji likwidacji ścieków i uzdatniania wody dla SOGEFI

Zadanie

Francuska firma otworzyła nowy zakład produkcyjny w Meksyku. Park maszynowy obejmował między innymi linię do obróbki powierzchni z odtłuszczaniem, fosforanowaniem i płukaniem wodą demineralizowaną.

Zadanie obejmowało oczyszczenie ścieków do wymaganych limitów (2 m3/godz.) oraz wytworzenie wody demineralizowanej z wody czerpanej z lokalnej studni (1,2 m3/godz.). Dodatkowym utrudnieniem było nietypowe zasilanie energią elektryczną 3 x 480 V, 60 Hz oraz bardzo wysoka temperatura otoczenia.

Zaproponowane rozwiązanie

Rozwiązaniem spełniającym warunki była w pełni automatyczna przelotowa sorpcyjno-deemulgująca oczyszczalnia ścieków dostarczona w komplecie ze zbiornikami magazynującymi, dozownikami chemikaliów, filtrem piaskowym i prasą filtracyjną do szlamu.

Do wytwarzania wody demineralizowanej została zastosowana stacja odwróconej osmozy, a zbiorniki magazynujące zostały wyposażone w promienniki UV służące do dezynfekcji wody.

Zalety rozwiązania dla użytkownika

Instalacja spełniła wszystkie wymagania, a dodatkowo został rozwiązany problem zagniwania wody w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia.

Instalacja nowej oczyszczalni dla Karsit

Zadanie

Klient rozbudował linię do kataforezy, co zwiększyło produkcję wód odpadowych, a istniejąca oczyszczalnia okazała się niewystarczająca.

Zaproponowane rozwiązanie

Wymagane było zainstalowanie oczyszczalni ścieków przemysłowych o wydajności 7 m3/godz.

Cała instalacja musiała zmieścić się w niewielkiej przestrzeni. Problem ten rozwiązano budując platformę w postaci piętrowej konstrukcji stalowej.

Znacznie trudniejszym wymaganiem był czas realizacji. Cała modernizacja musiała być przeprowadzona w okresie urlopowym klienta, który trwał 18 dni. Standardowo realizacja takiego przedsięwzięcia od projektu do uruchomienia trwa ok. 6 miesięcy.

Zalety rozwiązania dla użytkownika

Pierwsze spotkanie odbyło się w ostatnim tygodniu kwietnia.

Kontrakt został podpisany i prace przygotowawcze rozpoczęły się 13 czerwca.

3 lipca, w pierwszym dniu okresu urlopowego, rozpoczęto demontaż starej oczyszczalni i przygotowanie miejsca do instalacji nowej. 7 lipca zmontowana została konstrukcja stalowa, a 3 dni później nowa oczyszczalnia.

21 lipca tzn. w pierwszym dniu po okresie urlopowym instalacja została oddana do próbnej eksploatacji. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z ustalonymi warunkami i bez opóźnienia.

Instalacja filtra dyskowego dla Škoda city servis

Zadanie

Firma transportowa poszukiwała metody efektywnego oczyszczania wody odpadowej z linii mycia pojazdów transportu publicznego przed zrzutem do miejskiej kanalizacji. Dodatkowym spodziewanym efektem miało być mniejsze zużycie wody.

Linia składa się z dwu komór, gdzie pojazdy myte są za pomocą systemu szczotek oraz pod wysokim ciśnieniem. Dzienne zużycie wody wynosi ok. 18,6 m3, a roczne ok. 4.650 m3.

Zaproponowane rozwiązanie

Zainstalowane zostały grawitacyjne osadniki z filtrem dyskowym, co pozwoliło oczyścić wodę do takiego stopnia, że w dużej mierze można ją wprowadzić do obwodu recyrkulacji i powtórnie wykorzystać do mycia. Końcowe płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową. Powstające ścieki są kierowane do automatycznej przelotowej oczyszczalni ścieków, a oczyszczona woda do kanalizacji.

Zalety rozwiązania dla użytkownika

Dzięki temu rozwiązaniu ok. 80 % wody, pracuje w obiegu zamkniętym, co daje oszczędności blisko 14.000 EUR rocznie. Zmniejszyło się również zużycie chemikaliów oraz nakłady na likwidację powstającego szlamu, czyli dodatkowe 3.000 EUR rocznie.

Kontakt s nami