Quins

Co możemy zaoferować

Dostrzegamy problemy naszych klientów i dlatego w ramach obsługi oferujemy różnorodne dodatkowe usługi, które uzupełniają nasze produktowe potfolio. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej analizy procesu, co jest kluczowym elementem przy wyborze optymalnego i nowoczesnego rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej.

Możemy podjąć się:

 • oceny obecnej sytuacji i użytkowanych instalacji
 • sporządzenia bilansu i przepływu ścieków
 • opracowania projektu technicznego i porównania różnych rozwiązań
 • przeprowadzenia laboratoryjnych badań ścieków przemysłowych
 • laboratoryjnej weryfikacji proponowanych rozwiązań
 • opracowania wstępnej oraz projektowej dokumentacji
 • kompleksowej dostawy i montażu instalacji (włącznie z systemem sterującym)
 • opracowania technologii eksploatacji
 • przeprowadzenia rozruchu instalacji i przeszkolenia obsługi
 • serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego i bieżącego instalacji

Elementy uzupełniające i serwis

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacjach systemów przemysłowych związanych z  eksploatacją wód przemysłowych oraz chemikaliów i w związku z tym możemy zaproponować różne elementy uzupełniające, niezbędne w takich instalacjach oraz usługi serwisowe.

Oferujemy między innymi:

 • zbiorniki z polipropylenu lub polietylenu
 • montaż instalacji rurociągowych i pompowych
 • wyłożenie istniejących wanien i zbiorników tworzywem sztucznym
 • wymianę kolumn jonitowych oraz wkładów filtrów z węglem aktywnym i piaskowych

Kontakt s nami