Quins

Gospodarka wodno-ściekowa

Inwestycja w systemy likwidacji ścieków postrzegana jest zwykle jako kosztowna i nieprzynosząca realnych oszczędności. Nawet wymagania określone prawem nie zawsze sprzyjają decyzjom o zwiększeniu nakładów w tej dziedzinie. Koszty organizacji własnego systemu likwidacji wód odpadowych jednak wcale nie muszą być wysokie, a redukcja wydatków na utylizację będzie odczuwalna. Doświadczenia w tym temacie zbieramy już od 1991 roku.

Kluczową dziedziną naszej działalności jest technologia likwidacji ścieków przemysłowych oraz technologia uzdatniania wody i wytwarzania wody demineralizowanej do celów przemysłowych, a proponowane systemy oraz urządzenia spełniają kryteria najwyższej jakości i są zgodne ze wszystkimi normami i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Nasze urządzenia charakteryzują:

1. Prosta konstrukcja mechaniczna

Gwarantuje to niezawodność pracy, a serwis i konserwacja są łatwe oraz nie wymagają skomplikowanych i czasochłonnych procedur. W konsekwencji prowadzi to do oszczędności środków i czasu.

2. Prosta obsługa

Kadra pracownicza często się zmienia – prosta obsługa stanowisk pozwala na szybkie zapoznanie się z działaniem i eksploatacją, a to skutkuje również łatwiejszym utrzymaniem urządzeń w dobrym stanie technicznym.

Likwidacja ścieków przemysłowych

Nasze systemy znajdują zastosowanie głównie przy likwidacji ścieków powstających przy obróbce lub przygotowaniu powierzchni w różnych gałęziach przemysłu maszynowego, ale również przy serwisie w motoryzacji, przemyśle szklarskim i ceramicznym oraz wielu innych.

Ścieki przemysłowe
zwykle zawierają:

 • substancje ropopochodne,
 • środki powierzchniowo czynne,
 • metale ciężkie,
 • polimery,
 • zawiesiny koloidalne,
 • sole,
 • inne zanieczyszczenia przemysłowe.

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń w procesie oczyszczania stosujemy:

 • systemy sorpcyjno-deemulgujące,
 • zaawansowane reakcje utleniania,
 • reakcje strącania.

W sytuacjach, gdzie procesy chemiczne są niewystarczające dodatkowo stosujemy filtrację membranową (mikrofiltrację, ultrafiltrację) lub technologię jonitową. Nasze systemy są przystosowane do pracy z wydajnością od 100 litrów do 10 m3 na godzinę.

Termokompresyjne wyparki próżniowe

Wyparki są wykorzystywane w sytuacjach, gdzie koncentracja zanieczyszczeń jest bardzo wysoka lub ich skład uniemożliwia wykorzystanie standardowych metod.

W szczególności stosuje się je w przypadku:

Większość części składowych jest wykonywana przez firmę Quins, a konstrukcja nie jest skomplikowana i w związku z tym nakłady na inwestycję nie są wysokie. Połączenie technologii wyparki z innymi metodami oczyszczania pozwala na duże oszczędności kosztów eksploatacyjnych i gwarantuje uzyskanie bardzo dobrej jakości wody.

Wyparka Quins EVVA 50

 • Wydajność: min. 50 l/godz.
 • Energia elektryczna: od 75 W/l, zasilanie 3x 400 V, 8 kW
 • Skuteczność: 90-97 %
 • Waga: 500 kg

Wyparka Quins EVVA 200

 • Wydajność: min. 200 l/godz.
 • Energia elektryczna: od 75 W/l, zasilanie 3x 400 V, 10 kW
 • Skuteczność: 90-97 %
 • Waga: 600 kg

Wytwarzanie wody demineralizowanej do celów przemysłowych

Uzdatnianie wody do celów przemysłowych nie jest łatwym procesem. Z wody wodociągowej należy uzyskać wodę o parametrach odpowiednich do wykorzystania w danym procesie produkcyjnym.

Nie wszędzie jednak woda jest „taka sama“, bo w różnych ujęciach wyraźnie różni się swoim składem. Wymagania dotyczące jakości wody stosowanej w wielu procesach technologicznych stale rosną, ponieważ ma to znaczący wpływ na finalną jakość produktu.

W trakcie uzdatniania woda wodociągowa zostaje pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych oraz jest odmanganiana i odżelaziana, a następnie zmiękczana i demineralizowana. Proponujemy kompleksową obsługę w zakresie rozwiązań i urządzeń.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

Kontakt s nami