Quins

Co vám můžeme nabídnout

Vážíme si všech našich zákazníků, proto jim nabízíme mnoho doprovodných služeb, které krásně doplňují naše produktové portfolio. Naší snahou je totiž především to, aby byl zákazník proveden celým procesem, který je klíčový k instalaci moderního zařízení pro oblast vodního hospodářství.

Můžete se na nás obrátit při:

 • zhodnocení stávajícího stavu a posouzení daného zařízení
 • zpracování bilance a toků odpadních vod
 • zpracování návrhů technického řešení a konzultaci možných řešení
 • provádění laboratorních testů vstupních odpadních vod
 • laboratorním ověření účinnosti navržených řešení
 • vypracování předprojektové/projektové dokumentace
 • kompletní dodávce a montáži technologie (vč. řídicího systému)
 • vypracování provozních řádů
 • vedení zkušebního provozu a zaškolení personálu
 • záručním, pozáručním a provozním servisu technického zařízení

Doplňková zařízení a servis

Díky našim dlouhodobým zkušenostem v oblastech vody a nakládání s ní a chemikáliemi (v průmyslu) vám můžeme dodat také doplňková zařízení, případně pak práce spojené s vodou.

Našim zákazníkům nabízíme zejména:

 • retenční a skladovací nádrže z polypropylenu a polyethylenu
 • instalaci potrubních rozvodů a čerpací techniky
 • vyvložkování stávajících van a nádrží (plastem)
 • výměnu náplní iontoměničů, pískových filtrů a filtrů s aktivním uhlím

Konzultujte s námi