Profesionál v oblasti průmyslových vod již od roku 1991

Hledáme nové zaměstnance

Přidejte se k nám

Od 1. 1. 2021

Od 1.1.2021 zahájila Quins s.r.o. projekt vývoje prototypu elektrokoagulační jednotky a jednotky pro pokročilé oxidační procesy pro efektivní čištění odpadních vod. Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

quins
1

NAŠE SPECIALIZACE

Vodní hospodářství

Likvidace průmyslových odpadních vod a zařízení pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové účely.

Průmyslová odmašťování

Boxy pro vysokotlaké odmašťování a automatické komorové stroje pro vysokotlaké mytí, fosfátování a moření.

Řešení na míru

Produkce „na míru“ požadavkům a technickým možnostem zákazníka. Nová řešení či intenzifikace řešení stávajících.

Quins pipes
2

REFERENCE

Nasazení mikrofiltrační jednotky

Zákazník, který v rámci své činnosti provozuje stroje pro řezání vodním paprskem, nás oslovil s žádostí o dodání řešení, které by dekontaminovalo vodu z městského vodovodního řádu. Voda v tomto řádu je totiž do značné míry znečištěna malými částicemi nerozpuštěných látek.

Výsledek řešení

Dodávka vodního hospodářství

Zákazník z Francie se rozhodl pro zhotovení nového výrobního závodu v Mexiku, jehož součástí je i linka povrchových úprav, a to včetně předúpravy, jejíž součástí je odmaštění, oplach, aktivace, fosfátování a dalšího oplachu, který je prováděn demineralizovanou vodou.

Výsledek řešení

Instalace nové ČOV

Zákazník se potýkal s problémem nedostačující kapacity KTL lakovací linky, která byla tedy následně patřičně navýšena. To však v konečném důsledku vedlo ke zvýšení produkce odpadních vod a stávající čistírna již nebyla schopná dané kapacity obstarat.

Výsledek řešení

Instalace diskového filtru

Dopravní podnik požadoval návrh řešení, které by dokázalo efektivně vyčistit odpadní vodu z nové mycí linky pro vozidla MHD před jejím vstupem do městské kanalizace. S tím šel také ruku v ruce požadavek na celkové snížení spotřeby mycí vody.

Výsledek řešení

3

O SPOLEČNOSTI QUINS

Jsme rodinnou firmou, která se zabývá návrhy a dodávkami zařízení pro likvidaci průmyslových odpadních vod a povrchovými úpravami. Naše zařízení plně přizpůsobujeme přání zákazníka, dbáme přitom na jednu hlavní myšlenku – naše zařízení chceme dělat tak, abychom co nejvíce snížili zapojení lidského faktoru, to ve výsledku vede k nižší poruchovosti a také k úspoře finančních prostředků.

Více informací

Konzultujte s námi