Quins

Vodní hospodářství

Likvidace odpadních vod vnímá mnoho výrobců jako oblast, která nepřináší žádný profit, naopak vyžaduje jen samé investice. Nepřidává tomu ani fakt, že je tato problematika vynucována legislativou. Investiční i provozní náklady však mohou být díky vhodnému přístupu mnohem nižší, zkušenosti zde přitom sbíráme již od roku 1991.

Zabýváme se především likvidacemi průmyslových odpadních vodnávrhem zařízení pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové účely, zařízení pak splňují ta nejvyšší kritéria a všechny požadované parametry.

Zařízení vyrábíme tak, aby byla:

1. Mechanicky jednoduchá

Díky tomu jsou naše zařízení spolehlivá a servis je pak nejen usnadněn, ale i celkově urychlen. To vše vede k následným úsporám prostředků i času.

2. Uživatelsky jednoduchá

Bereme v potaz častou výměnu pracovníků obsluhy, jejichž zájmem určitě není složité zaučování. Tím zároveň dosáhnete lepší péče o daný stroj.

Likvidace průmyslových odpadních vod

Zde se zabýváme hlavně odpadními vodami, které vznikají ve strojírenském průmyslu při obrábění či povrchové úpravě kovů. Mimo strojírenství však naši klienti podnikají také v oblastech autoopravárenství, sklářství, keramickém průmyslu a mnohých dalších.

Odpadní vody
typicky obsahují:

 • ropné látky,
 • tenzidy,
 • těžké kovy,
 • polymery,
 • koloidní systémy,
 • soli,
 • ostatní průmyslové kontaminanty.

V závislosti na druhu odpadních vod využíváme při své práci zejména:

 • sorpčně-deemulgačních postupů,
 • pokročilých oxidačních reakcí,
 • srážecích reakcí.

Pro případy, kdy si nevystačíme s chemickými postupy, využíváme mnoha typů membránových procesů (mikrofiltrace, ultrafiltrace), případně pak iontoměničové technologie, kapacitně se pak naše zařízení pohybují v rozsahu od 100 litrů do 10 m3/hodinu.

Termokompresní vakuové odparky

Těchto je využíváno především pro ty nejtěžší vody, kde je koncentrace kontaminantů až příliš vysoká. Kontaminanty se však také mohou vyskytovat ve směsích, které nedovolují využití běžných postupů.

Běžně jsou tyto odparky využívány při:

Investice do odparek je díky promyšlené jednoduché konstrukci mnohem nižší a většina dílů je vyráběna přímo naší společností. Provozní náklady jsou pak sníženy vhodným spojením odparek s dalšími zařízeními – dochází zde ke snížení nákladů na potřebné chemikálie a vyčištěná voda má celkově mnohem vyšší kvalitu.

Odparka Quins EVVA 50

 • Kapacita: min. 50 l/hod
 • Příkon: od 75 W/l, připojení 3x 400 V, 8 kW
 • Účinnost: 90-97 %
 • Hmotnost: 500 kg

Odparka Quins EVVA 200

 • Kapacita: min. 200 l/hod
 • Příkon: od 75 W/l, připojení 3x 400 V, 10 kW
 • Účinnost: 90-97 %
 • Hmotnost: 600 kg

Příprava demineralizované vody pro průmysl

Úprava vod pro průmysl a další odvětví není jednoduchým procesem. Ze surové vody ve vodovodní síti se tvoří taková voda, která svým složením nesnižuje kvalitu výroby.

Neexistuje totiž pouze „jedna voda“, svým složením se může v různých místech značně lišit. Požadavky na výslednou kvalitu vody a výroby jsou den ode dne větší, to se pochopitelně promítá i do oblasti vodního hospodářství. I ve výrobním procesu jsou tak dnes požadovány jen ty nejlepší výsledky a kvalita vody, která vstupuje do daného procesu.

Voda z vodovodního řádu je obvykle zbavena veškerého mechanického znečištění, je na ní prováděno odmanganování a odželezňování. Následně je změkčována a demineralizována. Na všechny tyto postupy jsme plně připraveni a zákazníkům nabízíme celou škálu vhodných řešení a zařízení.

Naše portfolio čítá především:

Konzultujte s námi