Quins

Průmyslová odmašťování a příprava povrchů

Odmašťování a příprava povrchů jsou v průmyslu velmi využívanými oblastmi, jsou totiž součástmi nejen procesu lakování a pokovování kovů/plastů, ale i dalších výrobních procesů, při kterých dochází k odmaštění výrobků a manipulační techniky.

Naším hlavním zaměřením jsou výrobci se spíše kusovou výrobou, kteří mají portfolio výrobků rozmanité nejen co do tvarů, ale i rozměrů.

Našimi typickými zákazníky jsou zejména:

 • komerční lakovny,
 • zámečnictví,
 • výrobci svařenců, ocelových konstrukcí apod.

Takovým dokážeme nabídnout různé boxy pro vysokotlaká odmašťování, případně pak malé vany pro ponorová odmašťování.

Odmašťovací boxy

Tyto jsou vždy navrhovány individuálně podle potřeby zákazníka. Samotné mytí výrobků probíhá ručně za pomoci vysokotlakého agregátu.

Boxy však umíme vybavit i tak, aby zvládaly více operací, například:

 • odmaštění,
 • fosfátování,
 • oplachy.

Největšími rozměry pracovních prostor boxů jsou do 10 x 5 x 4 metry (d x š x v). Na výběr máte z průjezdných či jednostranně otevřených řešení, materiál je do nich pak zavážen buď za pomoci vozíku nebo na podvěsné drážce.

Standardní výbava zahrnuje:

 • osvětlení,
 • odsávání,
 • vysokotlaký agregát,
 • jednotku recirkulace mycího media,
 • čistírnu odpadních vod.

Díky jednotce recirkulace docílíte snížení spotřeby mycí chemie a snížení produkce odpadních vod, což v konečném důsledku vede ke snížení provozních nákladů dané odmašťovny.

Malé vanové linky

Ponorové vanové linky jsou nejvíce využívány při povrchových úpravách většího množství drobného materiálu. Slouží nejen pro předúpravy povrchů, ale např. i pro galvanická pokovování.

Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme značně flexibilní a umíme dané vany vyrobit z materiálů, které nejvíce vyhovují daným operacím, nejčastějším zástupcem je pak polypropylen, případně pak polyethylen, PVC a PVDF.

K vanám lze také doinstalovat další součásti, zejména pak:

 • topná tělesa,
 • aerační a míchací rámy/registry,
 • hladinová čidla.

Automatický komorový odmašťovací stroj

Zákazníkům s ustáleným sortimentem výrobků (tj. tvarově i rozměrově neproměnlivým) nabízíme náš automatický komorový stroj pro vysokotlaká mytí. To je, spolu s dalšími operacemi jako fosfátování či moření, prováděno zcela automaticky.

Sestava se skládá z:

 • komorového stroje,
 • nádrží jednotlivých pracovních medií,
 • automatického doplňování náplní nádrží medií,
 • vodního hospodářství (= čistíren odpadních vod).

Řízení chodu komorového stroje je možné upravit tak, aby bylo možné volit z několika různých programů. Tyto kombinují různé operace a různé délky jejich trvání. Rozměry stroje jsou vždy navrhovány individuálně.

Konzultujte s námi