Quins

Výhody
řešení na míru

Žádná z průmyslových odpadních vod není stejná, jejich hlavním specifikem je tedy jejich různorodost. Průmyslové odpadní vody, na rozdíl od splaškových vod, které jsou stejné po celém světě, se velmi liší v závislosti na tom, v jaké oblasti průmyslu jsou využívány, na velikosti produkce a dalších faktorech.

I s ohledem na tento fakt je více než 90 % naší produkce řešeno „na míru“ požadavkům a technickým možnostem zákazníka.

Mnoho z našich zákazníků dodnes provozuje některá ze starších zařízení, která mnohdy nakoupila kolem 90. let, kdy prakticky neexistovaly žádné menší čistírny a vše se muselo zařizovat zcela nově. Naší filozofií je, že nemusíme nutně měnit to, co funguje spolehlivě. Zákazníky tedy nenutíme do nových investic, ale snažíme se o to, abychom intenzifikovali jejich stávající řešení. Tato většinou doplňujeme o zcela nové prvky a modernizujeme je do takové míry, aby zvládla nároky dnešní doby.

Konzultujte s námi